Rechecking & Reassessment Results

Oct-Dec-2018


Search Information
  • PRN No :
  • વિદ્યાર્થી એ ડાબી બાજુએ આવેલ ઈનપુટ બોક્ષમાં પોતાનો PRN નાખ્યા બાદ SUBMIT બટન પર ક્લિક કરવું.
સુચના :
  • જે વિદ્યાર્થીઓએ રિ-એસેસમેન્ટ કે રી-ચેકીંગ ની ફી ભરી હોય છતાં તેઓનું રીઝલ્ટ ડિસ્પ્લે ના થતું હોય તેઓએ ફી ભર્યાના આધાર સાથે યુનિવર્સીટી કાર્યાલયનો સંપર્ક કરવો.
  • જે વિદ્યાર્થીઓના Transaction Fail છે તેઓનું રીઝલ્ટ જાહેર કરાયેલ નથી.

© 2018 All rights reserved. KSKV Kachchh University. Website Powered by Computer Department, Admin Block